TARGI BRANŻOWE ZIARNEX 2019

Data publikacji : 4 marca , 2019

Polityka prywatności i transparentności

TARGI BRANŻOWE ZIARNEX 2019
Toruń 11-12.05.2019 r.

 

ZIARNEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k.

04-798 Warszawa, ul. Cyklamenów 12

 

I. OŚWIADCZENIE

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO), a także innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy ZIARNEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. i podmioty współpracujące w zakresie obsługi zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.

 

II. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest ZIARNEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. . z siedzibą w Warszawie, 04-798 Warszawa. Adres korespondencyjny: ZIARNEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k., 04-798 Warszawa  E-mail: ziarnex@apc.com.pl

.

III. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 Przetwarzając dane osobowe stosujemy zasady:

 1. zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości: przetwarzamy dane osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa. O wszystkich kwestiach z tym związanych informujemy wyczerpująco osoby, których dane dotyczą,
 2. minimalizacji i adekwatności danych: przetwarzamy tylko te dane (adekwatne), które
  są rzeczywiście potrzebne, by zrealizować dany cel,
 3. prawidłowości danych: dokładamy najwyższej staranności, aby dane, które przetwarzamy, były aktualne i zgodne z prawdą,
 4. ograniczenia celu oraz bezpiecznego przechowywania przetwarzanych danych: dane osobowe zbieramy jedynie w konkretnym i prawnie uzasadnionym celu. Przechowujemy dane w formie, która umożliwia identyfikację osoby, której dane dotyczą. Przetwarzamy
  je jedynie tak długo, jak jest to niezbędne, by zrealizować cel, dla realizacji którego
  je pozyskaliśmy (chyba, że do dalszego przetwarzania zobowiązują nas obowiązki nałożone przez przepisy prawa),
 5. integralności i poufności danych: zapewniamy takie rozwiązania techniczne
  i organizacyjne, dzięki którym przetwarzane dane osobowe są bezpieczne,
 6. rozliczalności: jesteśmy w stanie wykazać, że przetwarzając dane osobowe, działamy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

IV. JAKIE DANE PRZETWARZAMY

W trakcie działalności naszej Spółki zbieramy następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko – podczas składania zamówienia, rezerwacji noclegu, niezbędne do składania zamówień oraz do nawiązania  kontaktu;
 • nazwa i adres firmy – celem realizacji umowy/zamówienia, personalizacja podczas uroczystej kolacji, lub nawiązania kontaktu;
 • nr telefonu – j.w. lub celem wysłania informacji SMS;
 • adres email – za pośrednictwem adresu email prowadzona jest korespondencja pomiędzy firmami i użytkownikami naszych serwisów oraz wysyłka newsletterów
  o charakterze informacyjnym i reklamowym;
 • wizerunek – publikacja wizerunku na stronach internetowych Ziarnex, monitoring podczas spotkania w hotelu.
 • adresy – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych);
 • cookies – serwis wykorzystuje technologię cookies w celu dostosowania serwisu
  do indywidualnych potrzeb i umożliwienia dokonania zleceń.
 1. Podanie wszystkich z powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:
 • dokonując rejestracji na targi należy podać dane służące do zidentyfikowania
  Zwiedzającego;
 • w celu przygotowania i realizacji umowy/usługi/zamówienia bądź wyrażenia
  wzajemnej intencji.
 1. Potencjalny uczestnik (dalej: Uczestnik) może zgodzić się na to, aby wskazane powyżej dane zostały zapamiętane i mogły być bez powtórnego wpisywania używane przy kolejnych organizowanych targach. Udzielona przez Uczestnika zgoda może być w każdym czasie cofnięta poprzez kontakt z Administratorem (ziarnex@apc.com.pl).
 2. Jeżeli Uczestnik nie zgadza się na personalizowanie, powinien wyłączyć obsługę cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

 

V. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w poszczególnych celach oraz czas ich przetwarzania są następujące:
 • Cel – marketing produktów i usług administratora w tym podmiotów zamawiających usługę/usługi u administratora (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych w sposób zautomatyzowany), pomiary statystyczne – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a) — zgoda osoby której dane dotyczą (Użytkownika).
 • Cel – przetwarzanie danych z powodów technicznych dla zachowania ciągłości działania i funkcjonalności serwisów i stron internetowych – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f) — uzasadniony interes administratora.

Dane osobowe Uczestnika, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych do ich przetwarzania i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 1. Szczegółowe cele przetwarzania danych osobowych:
 • kontaktowanie się z Uczestnikiem, w tym w celach związanych z dozwolonymi
  działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności
  i za zgodą Uczestnika — przez e-mail oraz telefon,
 • prowadzenie wobec Uczestnika działań marketingowych,
 • realizacja wysyłki zamówień i produkcji materiałów reklamowych,
 • realizacja imprezy targowej,
 • rezerwacja noclegu,
 • obsługa próśb i zapytań przez formularze kontaktowe w sytuacji, gdy nie są one
  związane wprost z wykonaniem umowy,
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych,
  w których Uczestnik może wziąć udział,
 • podatkowe, bankowe i rachunkowe,
 • prowadzenie analiz statystycznych,
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 • zapisywanie danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych,
 • dopasowanie reklam i projektów zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Uczestnika treściami,
 1. Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:
 • w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia lub innych działań ze strony Uczestnika ograniczających tę zgodę,
 • w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania oraz w okresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń, a także z uwagi na obowiązki przewidziane prawem, np. podatkowe,
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes
  administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

VI.

Uzyskanych od Uczestnika danych osobowych nie udostępniamy osobom trzecim.
W przypadku konieczności przekazania danych ilość przekazanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

 1. Wszystkie firmy współpracujące z ZIARNEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k., które uzyskują dostęp do przekazanych przez Uczestników danych osobowych, zobowiązały się do ich ochrony w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie przetwarzania i ochrony uzyskanych danych osobowych.
 2. Posiadane przez nas dane osobowe Uczestników mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

VII. 

Dane osobowe, które uzyskaliśmy od Uczestników nie są przekazywane poza strefę
Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie planujemy takich działań w przyszłości.

VIII.

 1. Uczestnikom przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas ich danych osobowych:
 • prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu (w określonych sytuacjach).
 1. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody, Uczestnik może dodatkowo skorzystać
  z prawa do wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Sposoby wycofania zgody wskazane są w §4 powyżej.
 2. Jeżeli dane Uczestnika są przetwarzane na podstawie zgody może on skorzystać z prawa do przeniesienia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych
  osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym
  się do odczytu maszynowego. Mogą one zostać przesłane innemu administratorowi danych.
 3. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem
  (dane w §2 powyżej).